RESMÎ GAZETE DERLEMELERİ 3. SAYI

1 TEMMUZ 2019 İLE 8 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE EKONOMİ HABERİ NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER

  • TCMB BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA GÖREVDEN ALINDI

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/159 sayılı karar ile görevden alındı. Çetinkaya’dan boşalan göreve Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Murat Uysal atama kararı sonrasındaki ilk değerlendirmesinde, “Para politikaları araçlarını bağımsız olarak uygulamaya devam edeceğim. Uygulanacak politikalarla ilgili iletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım” dedi.

Daha önce Çetinkaya yönetimindeki Merkez Bankası hükümet tarafından faizleri yükseltmesi sebebiyle eleştirilmiş, “faiz enflasyonun sebebidir” denilmişti. Aynı Merkez Bankası yönetimi ekonomi kamuoyu tarafından ise kur şoklarına zamanında müdahale edememe gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Merkez Bankası bir süredir “herkes için ekonomi” mottosuyla vatandaşta ekonomik bilinci oluşturmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çeşitli yaş gruplarına yönelik, özellikle sosyal medyada info içerikler üretiyordu. Merkez Bankasında daha önce de “Gelirimizden daha fazlasını harcayıp borçlanıyoruz. Ürettiğimizden daha fazlasını tüketiyoruz. Dövizdeki artışın sebebi de buydu, borçlanarak harcama” ifadeleriyle dikkatleri çeken Dış İlişkiler Müdürü Hakan Atasoy da görevden alınmış ve danışmanlık görevi verilmişti.

  • BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin Borsada işlem görmesine ilişkin yönetmelik maddesinde değişikliğe gitti. Buna göre, borsada işlem gören yatırım araçlarına ilişkin yönetmelikte sözleşme vadesi değiştirildi.Yeni düzenleme ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleriyle ilgili olarak daha önce kurul tarafından onaylanmış sözleşmelerin asgari unsurlarıyla aynı asgari unsurlara sahip, aynı dayanak varlık grubu altındaki farklı dayanak varlıklı sözleşmeler ikinci fıkrada belirtilen kurul onayına tabi olmayıp, bu sözleşmeler işleme açılmadan 15 iş günü öncesinde kurula bildirimde bulunulacak.Kurul tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde başka bir işleme gerek kalmaksızın sözleşmeler işlem görmeye başlayacak. Ancak Dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile BIST 100 endeksinde yer almayan paylara dayalı sözleşmeler, her halükarda ikinci fıkrada belirtilen kurul onayına tabi olacak.

  • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığının, “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, Endonezya’da yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklere (kesik elyaf ipliği) yönelik damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirliyor.
Buna göre, iki firmadan gerçekleştirilen söz konusu ithalatın nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında değerlendirilmemesi, anılan firmalardan ithalatı gerçekleştirilen kesik elyaf ipliği ürününe yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

  • KIBRIS İŞLERİNİN KOORDİNASYONU

Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.

Genelgeye göre, KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulacak.
Ayrıca Genelgede, Kamu kurum ve kuruluşlarca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişinde bulunulacağı ve gerekli mutabakatın sağlanması durumunda uygulamaya geçileceği bilgisine de yer verildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz arama çabalarından dolayı Kıbrıs ile ilgili gelişmeler büyük önem arz ediyor.

KAYNAKÇA: