Resmî Gazete Derlemeleri: 2. Sayı

24 HAZİRAN 2019 İLE 1 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE EKONOMİ HABERİ NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER

  • SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye Sırbistan’dan et ithalatına devam edecek.

Bu karara göre Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin yanında 35 bin ton ayçiçeği tohumu yağı, 10 bin ton adi buğday, mahlut, kaplıca (kızıl) buğday, bin 500 ton taze ya da soğutulmuş domates, bin ton havuç ve şalgamlar, 2 bin ton tatlı mısır gibi 59 farklı ürünün de ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı.

Bu gelişmelerin et fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde ne denli etkili olacağı ise belirsizliğini koruyor. Çünkü şimdiye kadar vatandaşın yerel kasaplarda satışa sunulan yerli eti marketlerde satışa sunulan ithal ete tercih etmesi, kırmızı ette uygulanan ithalat politikalarını sorgulatır hale getiriyor.

  • KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Geçen bir haftalık süre boyunca Resmi Gazete’de yayımlanan tarım ile ilgili kararlar sadece ithalat ile sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2019’da yayımlanan tebliğ ile birlikte kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında kolaylık sağlandı.

Buna göre kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak. Makine ekipman alımlarında, deney raporu, TSE ve CE belgeleri veren kuruluşların, istenilen bu belgeleri düzenleyemediklerini yazılı bildirmeleri durumunda, hibeye esas bütçe kapsamında alınan makine ve ekipmanlar “özel imalat makineleri” kapsamında sayılacak ve söz konusu belgeler talep edilmeyecek.

Bu karar ile birlikte tarımda makineleşme yatırımında bulunmak isteyen müteşebbisler teşvik edilecek ve tarımda modernizasyonun sağlanmasındaki bürokratik engeller “azaltılmış” olacak.

  • BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Resmi Gazete’nin 26.06.2019 tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, bazı sanayi ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi.

Aralarında, tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasalların da bulunduğu ürünlerin “sıfır gümrük” ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Bu karara göre tarife kontenjanı Vinil Asetat, Epsilon-Kaprolakton, nem tutucu Sodyum Poliakrilat, ısı yalıtımında kullanılan poliüretan rijit köpüklerin hammaddesi polieter polyol, nikel-metal hidrit batarya, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, lityum-iyon akümütatör ithalatında uygulanacak.

İthalatı için tarife kontenjanı açılan bu ürünlerin birçoğunun sanayi üretiminde kullanılan ara mal ve yan mallar olduğu görülmektedir. Bu sebeple kararın sanayi üretimindeki etkisi önümüzdeki dönemlerde gözlemlenebilir.

  • İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığının “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ’e göre, Çin menşeli “gazla çalışan anında su ısıtıcılar(şofben,kombi)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. 

Çin ile ticaret hacminin artırılacağı yönündeki ifadelere karşın böyle bir gelişmenin yaşanması Çin- Türkiye ticaret ilişkilerindeki olumlu ivmeyi azda olsa negatif etkileyebilir.

  • AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu. Mevcut oran ise yüzde 2 seviyesindeydi.

Karar ile birlikte Gecikme Zammı oranı yüzde 25 artmış oldu. Enflasyonun yüksekliği ve bütçe açığındaki artış kararın en büyük gerekçeleri olarak gösterilebilir.

  • KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete’nin 29.06.2019 tarihli sayısında yayımlanan Tebliğ ile birlikte kredi kartı faiz oranları düştü.

Bu tebliğ doğrultusunda kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15 düzeyinden yüzde 2 düzeyine, aylık azami gecikme faiz oranı ise 2,65 düzeyinden 2,40 düzeyine indirildi.

Bu kararın uzun bir süredir düşüş eğilimi içerisinde olan iç talebe canlılık kazandırması bekleniyor.

  • ‘İMAR BARIŞI’NIN UZATILMASI

“31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar” ile birlikte 30 Haziran’da sona eren ‘İmar Barışı’nda ödeme tarihi Aralık ayı sonuna kadar uzatıldı. Ödemeler için taksit hakkı getirilirken, başvuruların 15 Haziran 2019 tarihine kadar yapılmış olması gerekecek.

Kararın gerekçesi olarak ise yüksek bütçe açığının finansmanını gösterebiliriz.

kaynakça: