İktisat Üzerine Bir Düşünce: Kameralizm

Kameralizm Almanca’da Yönetim Bilimi anlamına gelen Kameralien sözcüğünden türetilerek Otuz Yıl Savaşları sonrası ortaya çıkmış bir yönetim uygulamasıdır.

Merkantilizmin Alman versiyonu olarak karşımıza çıkan bu akademik disiplin, belli açılardan merkantilizmden ayrılmakla birlikte benzer özellikleri de bünyesinde taşımaktadır. Kısaca bu özelliklere bakmamız gerekirse; ikisi de otoriter politik rejimlerin ürünü olmakla birlikte, ortaya atıldığı stratejik konumların özellikleri noktasında farklılıklar içermektedir. Merkantilizm; dünya liderliği yarışında söz sahibi olmak isteyen büyük oyuncular olan İngiltere, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi devletlerde öncü konumdayken, Kameralizmin etkin bir biçimde karşımıza çıktığı Almanya; stratejik konumu itibariyle bahsettiğimiz diğer dört devletten ayrılmıştır.

Esası; ticaret dengesi, korumacı ve düzenleyici yasalar ile toplumun ve devletin dönüşümü olan Kameralizm’e göre merkezi yönetimin otoritesini arttırmak temel amaçtır ve güçlü devletin nasıl özelliklere sahip olması gerektiği can alıcı noktadır. Odak noktası rejimin kalıcılığı olan Kameralizmde devlete bir firma gözüyle bakıldığından devletin ekonomiye müdahalesi ve katılımı önem taşımaktadır. Kameralistler vergileri sermaye azaltıcı ve girişimciliğe zarar verici bir araç olarak algıladıklarından vergi arttırımı yerine kaynakların arttırılmasının gerekli olduğunu düşünürler.

Kameralistlerin en etkin savunucuları olarak Osse Osse, Seckendorff, Leibniz, Obrecht, Sonnenfels ve Justi sayılabilir. Kameralizm Justi ve Sonnenfels dönemlerinde mükemmellik seviyesine ulaşmıştır.

Düşünce geliştiriciler olarak da bilinen Kameralistlerin ilgi alanlarını özetlersek; Osse ve Obrecht bireysel zenginleşme ve halkın gelirinin artırılmasından yana tavır takınırken; genel vergilere karşı olan Seckendorff’a göre nüfusun çoğaltılması gerekir ve bunu yapabilmek için ihracat yasaklanmalı ve tarımsal gelişme ile küçük endüstri desteklenmelidir. Leibniz’e göre halkın refahının yükseltilmesi, üretimin artırılması konusunda devletin eğitilmesi gerekirken Sonnenfels ise tedavi yöntemlerinin düzenlenmesi noktasından olaya yaklaşmıştır. Justi’nin 1756’da yazdığı Polizeiwissenschaft isimli eseri Kameralizmin doruk noktasına çıkmasında büyük katkı sağlamıştır.

İlk kez Kral 1. Frederick William tarafından 1723 yılında Halle’de Simon Petrus Gasser’in atanmasıyla kürsülerinin ilk örnekleriyle karşılaştığımız Kameralizm, ancak 19. yüzyılda akademi halini almış olmakla beraber; kürsülerin amacı devlete iyi yetişmiş insan gücünün kazandırılması olmuş ve Kameralistler akademik danışmanlıklarının yanısıra yönetici olarak da çalışmışlardır.

Kaynakça:

  • AKTEL Mehmet , KERMAN Uysal , ALTAN Yakup, GÜVEN Ferit, Kameralizmi Anlama Çabası An Effort To Understand Cameralism, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 7 Sayı:12 2015 Bahar (s. 83-98) .
  • Backhaus, Jürgen G – Wagner, Richard E. (2014), “The Continental Tradition in the Theory of Public Finance: An Exercise in Mapping and Recovery”, https://www.yumpu.com/en/document/view/17867828/recovering-a-continental-tradition-in-the-theoryof-public-finance, (1-38) .
  • Mihalache, Adrian (2008), “Cameralism – Its Relevance for the Knowledge Based Society”, Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 2, Number 2. (201-208), ttp://mujlt.law.muni.cz/storage/1236037300_sb_15-mihalache.pdf .
  • Backhaus, Jürgen – Stephen Frank (2001), “Von Justi (1717-1771): Health as Part of a State’s Capital Endovment”, The European Heritage in Economics and the Social Public Finance, Boston, Kluwer Academic Publishers, (1-32), http://mason.gmu.edu/ .
  • Small, Albion Woodbury (1909), The Cameralists, The Pioneers of German Social Polity, Franklin, New York, (1-544), http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/small/Cameralist.pdf .
  • Backhaus, Jürgen G – Wagner, Richard E. (2004), “Society, State, and Public Finance: Setting the Analytical Stage”, Chapter 1, General Editors: Jürgen G. Backhaus, Richard E. Wagner, Handbook of Public Finance, Boston, Kluwer Academic Publishers, (1-32), http://mason.gmu.edu/ .
Reklam

İktisat Üzerine Bir Düşünce: Kameralizm’ için 3 yanıt

  1. Harika bir yazı olmuş. Ellerine, emeğine sağlık. Devam yazılarını bekliyor olacağım 😍🌊✍️

    Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.