Avoirdupois Ons ve Troy Ons

Sosyal ve ticari ilişkiler kurabilmek için ortak bir takım sembollerin, işaretlerin ve değerlerin olması önemlidir. Ticaret söz konusu olduğundaysa önceden belirlenmiş bir takım standartların varlığı tarafların benzer bir anlayışla bir anlaşma yapmasını sağlayabileceği gibi yanlış hesaplamalar yapmalarının da önüne geçmektedir.

Okumaya devam et “Avoirdupois Ons ve Troy Ons”
Reklam

Keynesyen İktisada Tepki: Monetarizm

Monetarizm

İktisat Tarihinde; bir sürü iktisatçı, iktisat okulu mevcuttur. Lakin pek azı ekonomide paranın önemine değinmiştir. 3 temsilcisi nobel ekonomi ödülü alan bir ekol vardır ki 20.yy’ın ikinci yarsına damgasını altın harflerle vurmuştur.

Bu ekolun adı monetarizmdir.

Okumaya devam et “Keynesyen İktisada Tepki: Monetarizm”

Seçim Süreci ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Seçim Ekonomisi Nedir?

Seçim Ekonomisi: Siyasal iktidarların gelecek seçimlerde iktidara gelebilmek için ekonomik araçları bu amaca yönelik kullanması ve yönlendirmesi olarak tanımlanabilir.

Okumaya devam et “Seçim Süreci ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri”