“YOUTUBER”LARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Günümüzde; internetin kolay ulaşılır bir boyuta gelmesi ve tüketici yaş aralığının genişlemesiyle, mevcut yaşamlarımızda birçok değişiklik meydana geldi.

Yüz yüze iletişim kurmak yerine, sosyal medya üzerinde etkileşim sağlamayı tercih etmeye başlayan insanlığın;  televizyon başında geçirdiği vakit de internet üzerinde dizi, film veya video izleme seçeneğine evrilmiş bir durumda. 

Bizler sosyal medya ve internet bu kadar yaygın değilken, televizyon başında sadece yaşamak istediği hayatı görmeyi, hayal etmeyi başarabiliyorken; şimdilerde ise işin sadece tüketici boyutunda kalmıyor, aynı zamanda yaşamadığımız hayatları insanlara yaşıyormuş gibicesine gösterebiliyoruz. Hatta güncel ve gerçek boyutta erişemediğimiz özgüvenimize bu mecralarda rahatlıkla yer verebiliyor, kendimizi görünmeyen sınırlar içerisinde özgür sanıyoruz.

İnternetin hayatımızda meydana getirdiği değişiklikler göz önüne alındığında, sosyal alışkanlıkları değişen insanlarında  yeni meslekler türetmesi ve işin üretici tarafına geçmesi anormal bir reaksiyon olmasa gerek.

Örneğin sosyal mecralardan YouTube’un gündelik yaşantımızın bir ritüeli haline gelmesiyle “Youtuber”lık mesleğinin türediği görülmektedir. Bu mesleği icra eden “fenomenler” ve “fenomen adayları” ortaya çıkardıkları ürünün diğer kullanıcılar tarafından izlenmesi, beğenilmesi, yorum yapılması veya açmış oldukları kanala abone olunması karşılığında YouTube tarafından parasal olarak ödüllendiriliyor. Bu gelirlerden YouTube’un Türkiye’de bir şubesi veya temsilciliği olmadığı için kaynakta kesinti(stopaj) yapılamıyor ve dolayısıyla da bir vergilendirme işlemi söz konusu olamıyordu. Ancak yakın zamanda Maliye Bakanlığı(o dönemki adıyla) konuyla alakalı olarak ilgili vergi idarelerinin bu faaliyeti sürdüren kişilerin mali takibatını yapacağını ve vergilendirmenin sağlanacağını açıkladı.

Maliye Bakanlığının mali takibatın yapılacağını açıklamasına karşın “youtuber”ların vergilendirilebilmesi için belirli şartları sağlamış olmaları gerekiyor. Çünkü youtuber’lık faaliyetinin serbest meslek statüsüne girebilmesi ve gelirinin de serbest meslek kazancı olarak kabul edilebilmesi için ilgili gelirin sürekliliğinin sağlanmış olması ve 27.000 TL altında olmaması gerekmektedir.

Belirtilen şartları sağlayan “youtuber”lar serbest meslek erbabı olarak vergilendirilecektir. Bu statüye erişenlerin “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutması gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler yapmakta olduğu mesleğin devamı için gerçekleştirdiği harcamaları ve evini homeofis olarak kullanıyorsa kirasının tamamı ile ısıtma ve aydınlatma masraflarının yarısını gider olarak gayri safi gelirlerinden düşürebilirler. Son olarak; 18 yaşından küçük kanal sahipleri de vergilendirmeye  tabi tutulmaktadır ve ilgili vergi ödevlerinin vergi sorumlusu(veli, kanuni temsilci) tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.