Püritenizm Nedir?

Kalvinizmin İngiltere’de gelişen bir kolu olan püritenlik, çalışmanın hem bu dünya için hem de öbür dünya için gerekli ve kutsal olduğunu kabul edip kendini “saflığı arama” olarak tanımlar.

Bu bakımdan bir Protestan görüş, ibadet ve yaşama biçimidir. Püritenlik gösteriş, zevk düşkünlüğünü ve tüketim hırsını onaylamaz.

Bazı kaynaklarda püritenlik ile Yahudilik arasında gerçek bir bağlantı olduğu ifade edilir. Hatta püritenler “İngiliz Yahudiler” olarak da adlandırılır. Gerçekten de İngiliz püritenler, o yıllarda Tevrat’ın ilkelerini titiz biçimde uygulamaktaydılar.

İngiltere’de kısa sürede sayıları ve güçleri artan püritenler, kendisi de bir püriten olan Cromwell’in krallığı devirip yönetimi ele geçirmesinin ardındanbu güçlerini kaybetseler de, Anglosakson kültüründe derin izler bıraktılar.

Amerika’da da etkin olan püritenler, yeni dünyanın kolonileştirilmesine öncülük ettiler.

ABD’deki köktenci ve Evanjelik Protestan mezhepleri püritenlerin devamı sayılmaktadır.


Kaynakça

Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapilazmin Ruhu(syf:9), BilgeSu yayıncılık